Hygienický materiál

  • Hygienický papier (papierové utierky Z-Z, kotúče)
  • Chémia (Kiehl, Tana, Anex a pod.)
  • Odpadové vrecia
  • Pady (3M, Pioneer eclipse a pod.)
  • Zásobníky a dávkovače